Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

2 Aralık 1884 yılında Makedonya/Üsküp’te dünyaya gelen Yahya Kemal Beyatlı, şair, diplomat, yazar ve siyasetçi kimliğiyle ön plana çıkmıştır. Yahya Kemal Beyatlı, Servet-i Fünun edebi akımının etkisinde eserler ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra kendine has üslubuyla yazılar yazmaya başlamıştır. Milli mücadele sonrasında kurulan yeni devlette siyasete atılmış milletvekilliği ve bürokratlık yapmıştır. Yahya kemal Beyatlı’nın asıl adı ‘Ahmed Agah’tır. Babası dönemin Üsküp belediye başkanı Nişli Naci beydir. Annesi ise Lefkoşalı Şair Galip’in yeğeni olan Nakiye hanım’dır. Küçüklüğünden beri sanata merak duyan Beyatlı kaleme aldığı şiirlerinde yaşamış olduğu gerçeklikleri eserlerine yansıtmıştır. İlk öğrenimini 1889 yılında Yeni Mektep, ardından Mektep-i Edep adında özel bir okulda gördü. Arapça ve Farsça Lisanını öğrenmek için İshak bey Camisi medresesinde eğitim gördü.

yahya kemal beyatlı
Yahya kemal Beyatlı

Edebi hayatı ne zaman başladı?

Şiir yazmaya lise yıllarında başlamıştır. Servet-i Fünun akımının etkisini eserlerinde görmek mümkündür. Sanat anlamında onu en çok etkileyen edebiyat adamlarından biri olan Tevfik Fikret olmuştur.

1897 yılında ailesiyle birlikte Selanik’e yerleşti. annesinin verem hastalığı sebebiyle annesinin ölümünden sonra Babasının bir başkasıyla ikinci kez evlenmesinin ardından babasına tepki göstermiş ve Selanik’ten Üsküp’e dönmüştür. Beyatlı çok geçmeden Selanik’e geri dönmüştür.

Lise eğitimini devam ettirmek maksadıyla 1902 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Burada Vefa lisesine kaydolmuştur. Servet-i Fünun akımı dergilerinden olan Malumat ve İrtika isimli dergilerde ‘Agah Kemal’ adıyla şiirler yazmaya başlamıştır.

O yıllarda ülkede karmaşa hakimdi. Yahya Kemal Beyatlı’da Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunu demokratik rejimde gören diğer arkadaşlarıyla birlikte muhalif bir grup oluşturmuşlar ve II. Abdülhamid’e karşı eleştirilerin dozunu arttırmışlardır.

Jöntürkler’den etkilenen şair, bu gruba dahil olmak üzere Paris’e kaçmış olduğu bilinir. Fransa’da kaldığı süre boyunac Fransızca dilinin ölğrenir. ve buradaki şairlerden etkilenir. Buradaki edebiayat akımlarının etkisiyle divan şiirninin kalıplaşmış ağır kurallarından sıyrılmış oldu ve Servet-i Fünun akımından koptu.

Batı tarzı fakat köklerine bağlı sembolleri ve biçimsel bütünlük ile yazdığı şiirlerine geliştirdi.

1912 yılında İstanbul’a döndü. 1913 yılında Darüşşafaka’da Tarih ve Edebiyat dersi verdi. 1915 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada Türk Edebiyatı, Batı Edebiyatı, Uygarlık Tarihi dersleri verdi.

1918 yılındaki Mondros Mütarekesinden sonra ‘Dergah’ adlı bir dergi kurdu. Söz söylemede usta olan Beyatlı, siyasi çevrelerin dikkatini çekmiş ve 1922’de başlayan Lozan Konferansına davet edilmiş ve bu konferansa gönderile heyette danışman olarak yer almıştır.

1923 yılında Ankara’ya taşınmıştır. 1923-1926 yılları arasında Urfa milletvekilliği yaptı. 1934 Yozgat, 1935 Tekirdağ, 1943-1946 yılları arasında İstanbul milletvekilliği yapmıştır.

Pakistan Büyük Elçiliği görevinde bulunmuştur. 1949 yılında emekli olmuştur. Yahya Kemal Beyatlı, hayatı boyunca hiç evlenmemiş ve hiç kitap yayınlamamıştır. 1 Kasım 1958 yılında yaşamış olduğu bağırsak hastalığı nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Eserleri

 • Kendi Gök Kubbemiz
 • Bitmemiş Şiirler
 • Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş
 • Eski Şirin Rüzgarıyla

Düz Yazıları

 • Eğil Dağlar
 • Aziz İstanbul
 • Siyasi ve Edebi Portreler
 • Siyasi Hikayeler
 • Mektuplar-Makaleler
 • Tarih Musahabeleri
 • Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım
 • Edebiyata Dair

Kaynaklar

 • https://www.biyografi.info/kisi/yahya-kemal-beyatli

https://normbilgi.com/biyografi/

Share This

Leave a Comment