Orhan Gazi Dönemi (1326-1362)

Norm Bilgi
2020-02-24 11:15:01Orhan Gazi Dönemi (1326-1362)

1281 yılında Bilecik Söğüt'te doğan Orhan Gazi'nin babası Osman Gazi, annesi ise Malhun(Bala) hatundur. 1326 yılında devletin başına geçen Orhan Gazi, vefat edene kadar yani 1362 yılına kadar hüküm sürdü. Devletin başına geçtiğinde 16.000 km2 olan devlet sınırlarını 95.000 km2'ye kadar yükseltti. Türbesi Bursa Hisar içinde Gümüşlü kümbettedir. 1.Murad (Hüdavendigar), Süleyman Paşa, Kasım, Halil ve İbrahim olmak üzere 5 erkek çocuğu, Fatma Hatun adında olmak üzere 1 kızı vardı.

Orhan Gazi'nin Devletin Başına Geçişi

Orhan bey devlet yönetimine ilk defa babasının hastalığı üzerine 1321 yılında geçmiştir. İyi bir eğitim ve İslam terbiyesiyle yetiştirilmiş olan Orhan Gazi, tam anlamıyla devletin başına 1326 yılında Osman Gazi'nin vefatı üzerine geçmiştir.

Merhametli, yumuşak huylu, alimlere hürmet gösteren, fakirleri seven, son derece adaletli ve dindar bir hükümdar olan Orhan Gazi bizzat halkın içine karışır, onların hatırlarını sorar ve onlarla yemek yerdi. İznik fethedildikten sonra orada yaşayan Hristiyanlara göstermiş olduğu iyi muamele dillere destan olmuştur.

Orhan Gazi, Yarhisar tekfurunun kızı olan Nilüfer (Holofira) Hatun ile evlendi. Bu evlilikten Osmanlı devletinin üçüncü padişahı olacak olan Murad(Hüdavendigar) doğdu.

Siyasi ve asker alanlarda büyük bir başarıya imza atan Orhan Gazi, savaş zamanlarında daima ordusuyla beraber vakit geçirirdi. Askeri alandaki en büyük başarılarından biri 1326 yılında Bursa'nın fethidir.

Bursanın Fethi (1326)

Daha önce Osman Gazi tarafından kuşatılan Bursa alınamamıştı. Orhan Gazi devlet yönetimine geçişiyle birlikte Bursa'yı almak için kolları sıvadı ve ilk olarak 1321 yılında Mudanya'yı fethetti. 1325 yılına gelindiğinde Orhaneli'de fethedilmiş oldu. Turgut Alp, Köse Mihal, Ahi Hasan, Ahi Şemseddin ve Şeyh Mahmud gibi önemli komutanlarıyla birlikte Bursa önlerine geldi. Pınarbaşı mevkinde karargah kuruldu. Tekfurun dışarıdan yardım alamaması için önlemeler alındı ve Bursa tekfuru beklediği yardımı alamayınca umutsuzluğa kapıldı. Bu durumdan haberdar olan Orhan Gazi komutanlarından Köse Mihal'i elçi olarak gönderdi. Osmanlı, kan dökülmeden şehrin teslim edilmesini istedi. Bursa tekfuru bu yapılan teklifi kabul etti ve bu vesileyle birlikte Bursa fethedilmiş oldu.

Orhan bey, fetihten sonra şehir halkına dokunulmamasını ve orada yaşayanlara adil davranılarak zulüm edilmemesini emretti. Bursa'nın önemli kumandanlarından olan Evranos bey, Osmanlı adaletini ve şefkatini gördükten sonra Osmanlı safına geçerek Osmanlı Devletinin önemli askerlerinden biri oldu.

Bursa fethedildikten sonra beylik merkezi Bilecik'ten Bursa'ya alındı.

Pelekanon (Maltepe) Savaşı (1329)

Pelekanon Savaşı (1329)

Bursa'nın fethinden sonra Orhan bey, İznik'i ve İzmit'i kuşatmıştı ve bu durum Bizans İmparatorluğunu tedirgin etmişti. Bu nedenle imparator III. Andronikos Osmanlı Devleti kuşatmasını durdurmak ve Bursa'yı tekrar egemenliği altına almak için askerleriyle birlikte yola çıkmıştı. Bu durumu haber alan Orhan Gazi, Bizans ordusunu durdurmak ve karşılamak için 5.000 kadar ordusuyla yola çıkmıştır. Orhan Gazi ve askerleri Tavşanlı tepesine konuşlanmıştı. İki ordu 1329 yılında bugünkü yeri Maltepe'de olan Pelakanon'da karşı karşıya gelmiş oldu. Orhan Gazi, Bizans ordusunu taarruz etmesi ve kendi üstlerine gelmeleri için kışkırtmaya çalışmış fakat; Bizans ordusu taarruz etmemekte kararlı gözüküyordu. Bunun ardından Orhan Gazi saklamış olduğu birliklerine emir vererek Bizans ordusunu taarruz etmeye zorlamıştı. Orhan Gazi savunma yapıp Bizans askerlerini yorup, yıpratma amacını gütmekteydi. Nitekim başarılıda oluyordu. Cephede bizzat savaşan III.Andronikos yaralanmış ve savaş alanından götürülmek zorunda kalmıştı. İmparatorun yaralanmasıyla birlikte öldüğü söylentilerinin de artmasıyla birlikte Bizans ordusunda moral kaybı oluşmuş ve savaşacak durumları kalmamıştı. Bu nedenle Bizans askerlerinin dağıldığı ve geri çekilmeye başladığı görülmüştür. Bu kanlı savaşta Bizans ordusu muhteşem bir yenilgiye uğradı.

Savaşın ardından Orhan Gazi, İznik kuşatmasına geri döndü. Bizans'tan umudunu yitiren İznik tekfuru, bir süre savaştıktan sonra teslim olacağını bildirdi.1330 yılına gelindiğinde İznik'te fethedilmiş oldu.

İdari Düzenlemeler

  • 1327 yılında ilk Osmanlı parası basıldı.
  • Osmanlılar Avrupa'ya ayak bastı
  • Devlet başkanlarına ilk defa 'sultan' denmeye başlanmıştır.
  • İlk Osmanlı medresesi olma özelliğini taşıyan İznik Süleyman Paşa Medresesi 1331 yılında açıldı.
  • 1333 yılında Osmanlı tarihinin ilk Cami'si olan ve İznik'te olan Hacı Özbek Cami inşa ettirildi.

Orhan Gazi'nin , bazı kaynaklarda 1360 yılında vefat ettiği belirtilmiş olsa da, son yapılan araştırmalar sonucunda 1362 yılında vefat etmiş olduğu belirlenmiştir. Orhan Gazi, babası Osman Gazi gibi Bursa'da Gümüşlü kümbette defnedilmiştir. Türbesi buradadır.

Sosyal Medyada Paylaş