I. Murad, Murad-ı Hüdavendigâr (1326-1389)

Norm Bilgi
2020-02-24 10:28:53I murad kimdir

I.Murad, 1326 yılında Bursa'da doğmuştur. Babası Orhan Gazi, annesi ise Nilüfer hatundur. 1362 yılında devletin başına geçen I. Murad , vefat edene kadar yani 1389 yılına kadar hüküm sürdü. Devletin başına geçtiğinde 95.000 km2 olan devlet sınırlarını 500.000 km2’ye kadar yükseltti. Türbesi Bursa Çekirge, Murat Hüdavendigar Camii karşısındadır. Yıldırım Beyazıd, Yakup Çelebi, Savcı bey ve İbrahim olmak üzere 4 erkek çocuğu, Nefise ve Sultan Hatun adında olmak üzere 2 kızı vardı. İlk eğitimini Nilüfer Hatun'dan alan I.Murad, kendisini geliştirmesi için Bursa medreselerinde eğitim gördü.

Osmanlı devletinin başına geçmeden evvel, gençlik dönemlerinde yapılan birçok savaşa katıldı. Ağabeyi Süleyman Paşa'nın ölümüyle Rumeli'deki Osmanlı ordusunun başına geçmiştir.Şehzade olduğu dönemler de Lüleburgaz,Çorlu, ve Edirne'yi fethetmiştir. Babasının ölüm haberinin gelmesiyle birlikte Bursa'ya döndü ve Osmanlı Devletinin başına geçti.

I.Murad, hayatı boyunca planlı ve programlı bir şekilde hareket etmiştir. Sanatkarlara ve alimlere hürmet gösterir ve kimsesizlerle, fakirlere yardımcı olurdu. Adil bir padişah olduğu bilinirdi. Sadece Müslüman halka değil Hristiyan halka karşı da ilgili ve iyi davranırdı.

Askeri ve İdari Düzenlemeler

Savaşçı bir padişah olmasının yanı sıra idari ve siyasi bir deha olarak görülüyordu. Devletin uzun yıllar boyunca ayakta kalabilmesinin , devletin kurumsallaşmasına bağlı olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle köklü değişiklikler yaptı. Bir askeri hakimlik kurumu olan kadıaskerlik ve kazaskerlik kurumunu kurdu. Bursa kadısı olan Çandarlı Halil Paşa'yı ilk Kazasker olarak atadı. (1362)

Bir diğer düzenlemeyide Tımar Kanununda yaptı. Sipahilerin devlete yük olmaması için barış zamanlarında, oturdukları bölgenin güvenliğiyle ilgileniyor, savaş zamanlarında ise savaşlara katılıyorlardı.

1361 yılında Yeniçeri Ocağı'nın temeli olarak kabul edilen Pencik Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla birlikte fetih yapılan yerlerde esir düşen Hristiyan çocuklarının, orduya devşirme olarak alınması sağlanmış oldu.

I.Murad'ın hayatı boyunca savaştığı söylenebilir. Yönetmiş olduğu 37 savaştan da galip gelmeyi başarmıştır. 1362 yılında Edirne'yi fethetmiştir. Edirne'nin fethedilmesiyle, Balkan fetihlerinin önünü açmıştır.

Balkanlarda fetihlerin başlamasıyla beraber, fethedilen yerlere Müslüman-Türkler yerleştirilmiştir.

Haçlı ordusuna karşı 1364 yılında yapılan Sırpsındığı savaşı kazanılmıştır.

Bu savaş sonunda Osmanlı hakimiyeti Rumelide kanıtlanmıştır. Osmanlı'nın Balkanlarda girmiş olduğu savaşları kazanmaya devam etmesi üzerine Haçlı orduları tekrar toplanmış ve 1389 yılında I.Kosova savaşı yapılmıştır. Bu savaştan da Osmanlı devleti ezici bir üstünlükle galip ayrılmayı bilmiştir.

Sırpsındığı Savaşı (1364)

Edirne'nin fethiyle beraber Türklere Balkan fetihlerinin önü açılmış oldu. Lala Şahin Paşa, 1363 yılında Bulgaristan'da Filibe'yi, Evranos Bey ise Serez'i aldı. Fethettikleri yerlere Müslüman-Türkleri yerleştirdiler. Bu durum haçlı ordularının Osmanlı'ya karşı 1364 yılında sefer düzenlemesine neden oldu. Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa'nın bu durumu öğrenmesi sonucunda derhal Bursa'da bulunan padişaha haber gönderildi. ve 10.000 adet öncü birlik Edirne'ye doğru yola çıktı. 60.000 civarında bir askerle yola çıkan Haçlı Orduları ise Edirne önlerine kadar herhangi bir direniş olmadan gelmişlerdi. Zaferin kolay olacağını düşünen askerlerin bir çoğu geceyi alkol alarak geçirmiş ve sarhoş olmuşlardı. 10.000 kişilik öncü birliğin gelmesi ve baskın vermesiyle birlikte zafer sahoşu olan Haçlı orduları neye uğradığını şaşırmış ve kimi askerler kaçmış, kimileri ise canını kurtarabilmek adına kendilerini Meriç nehrine atmışlar ve bir çoğu da bu nehirde ölmüşlerdi. Bu savaştan sonra Bulgar Kralı ve Sırp Kralı Osmanlı'nın hakimiyetini tanımak durumunda kaldılar ve vergiye bağlandılar. Balkanlardaki fetihler bu savaştan sonra hızını kesmeden devam etti. 1374'te Selanik Zaferi, 1375'te Niş, 1382'de ise İştip, Manastır, Pirlepe, 1385'te Ohri ve Savra fethedilmişti. Balkanlarda yapılan fetihlerin dışında Anadolu'da 1386 yılında Konya Ovası'nda Osmanlı ile Karaman arasında ilk savaş gerçekleşti.

I.Kosova Savaşı (1389)

Osmanlıların Balkanlardaki hızla ilerlemeleri sonucunda Haçlı orduları bir kez daha toplanmışlardı. Amaçları, Osmanlı'yı Balkan topraklarından atmaktı. Bu nedenle oldukça kalabalık bir orduyla yani 100.000 askerle sefere çıkmışlardı. Bu durumu haber alan I. Murad derhal hazırlıklara başladı ve 60.000 asker savaş için hazır tutuldu. Bazı kaynaklarda Osmanlı Askerlerinin 40.000 olduğuda yazmaktadır. Düşmanın atmış oldupu top atışıyla savaş başladı ve sekiz saat boyunca aralıksız devam eden çarpışmada Haçlı orduları ermiş ve mahvolmuş durumdaydı. Bir çoğu daha önce de olduğu gibi kaçarak canlarını kurtarma derdine düşmüştü. Osmanlı Devleti bir zafer daha kazanmıştı.

I.Murad savaş sonrasında savaş meydanının dolaşıp otağına dönmek üzereyken Sırp Kralı Lazar'ın Damadı Miloş Kabiloviç'in görüşme isteği ve görüşme gerlekleştirildiği takdirde müslüman olacağını bildirmesi üzerine I.Murad ile görüştürüldü. Fakat Miloş Kabiloviç bir süre konuştuktan ve askerleri dikkatini dağıttıktan sonra gizlemiş olduğu hançerinin çıkararak I. Murad'ı ağır bir şekilde yaralayarak şehit etmişti. Kendisi de oracıkta Osmanlı askerleri tarafından öldürülmüştür.

I.Murad'ın naaşı Bursa Çekirge semtindeki türbeye defnedilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş